Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

تخصص های ما :

    شرکت از دانش های : فرم دهی  ،  متالورژی  ،  طراحی قالب  ، مدل سازی با کامپیوتر ( CAD )

تحلیل های مهندسی به کمک کامپیوتر ( CAE )  ،  ساخت به کمک کامپیوتر ( CAM )  ، ماشینکاری

و ساخت بهره مند بوده و همواره در مسیرارتقای دانش فنی گام بر داشته و آماده همکاری با فعالان این

عرصه ( اشخاص و شرکتها ) در زمینه های یاد شده می باشد .